ร่วมงานกับเรา บริษัทกลุ่มธุรกิจ Southerngroup

..เรามุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้คนในองค์กรของเราได้มาตรฐานสากล นอกจากผลตอบแทนและสวัสดิการที่ครอบคลุมแล้ว องค์กรพร้อมสนับสนุน และให้โอกาสพนักงานได้เรียนรู้ แสดงความสามารถและศักยภาพ เพื่อความเติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงาน

JOB FINDER

Finance/การเงิน/ 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ ตัดลูกหนี้ออกจากระบบ

-ออกบิลใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี

-วางบิล รับเช็ค ลูกหนี้เครดิตของบริษัท โทรติดตามหนี้ที่ครบกำหนดค้างชำระ

-รวบรวมเอกสารหัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งสรรพากร

-เช็คเงินสดย่อยและเงินทดลองจ่าย

-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี

-ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี โท สาขาการเงินและบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express ได้

-มีความละเอียดรอบครอบ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้อย่างดี

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารนาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

..ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี เงินรางวัลการขาย เบี้ยขยันประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจร่างกายประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง วันหยุดพักร้อน ชุดฟอร์มพนักงาน วันทำงาน จ-ศ

สถานที่ปฏิบัติงาน : bkk

HEAD OFFICE

478 PETRA BUILDING, RATCHADAPISEK RD., SAMSENNOK, HUAYKWANG, BANGKOK 10320 THAILAND

TEL: +66-2541-4959 FAX: +66-2541-4116

SURATTHANI BRANCH

331 THARATHIPBODI RD., PHUNPHIN DISTRICT, SURATTHANI PROVINCE 84130 THAILAND

TEL: +66-77-200-897 FAX: +66 77-201-080