top of page

ภาพข่าว หนังสือพิมพ์มติชน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558


คุณกิติณัฐ พงษ์เภตรา รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือกลุ่มบริษัท Southern Group (ริมซ้ายสุดในสูท) ได้เข้าร่วมพิธีมอบห้องเรียนโรงเรียนจริยธรรมอิสลาม ที่มัสยิดบ้านเกาะกวาง ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารกลุ่มบริษัท Southern Group ร่วมมอบทุนดังกล่าว

ภาพข่าวจาก


bottom of page