งานมอบของแด่ในหลวง

Thursday, January 12, 2017

 

โดย พลตรีหม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เลขาธิการสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย เป็นตัวแทนของสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย เดินทางมารับมอบของ จากท่าน พลโทสรชัช วรปัญญา ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ(คตร.)และท่าน ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา ประธานกรรมการบริหารในเครือ SOUTHERN GROUP และพร้อมคณะทำงาน บริการอาหาร และเครื่องดื่ม เสื้อผ้า แก่ประชาชนที่มาถวายอาลัยพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Please reload

Our Recent Posts

นักศึกษา มอ. เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานเหมืองของกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ

Friday, December 14, 2018

ลูกค้าเยี่ยมชมเหมืองและท่าเรือ ของกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ

Friday, December 14, 2018

ลูกค้าบริษัท ABC BUILDING CONSTRUCTION และตัวแทนบริษัท Atlas เข้าเยี่ยมชมเหมืองของกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ

Thursday, September 6, 2018

1/1
Please reload

HEAD OFFICE

478 PETRA BUILDING, RATCHADAPISEK RD., SAMSENNOK, HUAYKWANG, BANGKOK 10320 THAILAND

TEL: +66-2541-4959 FAX: +66-2541-4116

SURATTHANI BRANCH

331 THARATHIPBODI RD., PHUNPHIN DISTRICT, SURATTHANI PROVINCE 84130 THAILAND

TEL: +66-77-200-897 FAX: +66 77-201-080

©2018 all rights reserved. by Southern Group