พิธี“รับมอบเงินบริจาค”เพื่อการศึกษา และใช้ในกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา


“ดร.วิจักษ์ พงษ์เภตรา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ กลุ่มบริษัท Southern Group ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 570,000 บาท ให้กับวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ ม.บูรพา เพื่อการศึกษาและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ โดย ผศ.ดร.พัชนีย์ ธระเสนา คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีนายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีฯ มาร่วมเป็นสักขีพยาน”