top of page

ลูกค้าบริษัท ABC BUILDING CONSTRUCTION และตัวแทนบริษัท Atlas เข้าเยี่ยมชมเหมืองของกลุ่มธุรกิจเหมืองแ

เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2561 ลูกค้าบริษัท ABC BUILDING CONSTRUCTION (จำนวน 3 ท่าน) และตัวแทนบริษัท Atlas (จำนวน 1 ท่าน) เข้าเยี่ยมชมเหมืองหินปูน (ชนิดหินก่อสร้าง) ของเหมืองผาทองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เหมืองยูนิไมนิ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และท่าเรือเซ้าเทิร์นพอร์ท จังหวัดกระบี่


bottom of page