top of page

นักศึกษา มอ. เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานเหมืองของกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่และท่าเรือ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานเหมืองศิลาชัยและเหมืองยูนิไมนิ่ง จ.สุราษฎร์ธานี


bottom of page